Tra cứu điểm tuyển sinh


           Điền số báo danh nhấn Enter !.

           Nhập từ bất kỳ thuộc họ tên, chọn tên cần tra cứu từ danh sách được xổ xuống, nhấn enter !.

            Điền số báo danh nhấn Enter !.

           Nhập từ bất kỳ thuộc họ tên, sau đó chọn tên cần tra cứu từ danh sách được xổ xuống, nhấn enter !.

Kết quả tra cứu

# Họ tên SBD Ngày sinh Ngành Điểm môn 1 Điểm môn 2 Điểm môn 3 Điểm tổng Điểm cộng Ghi chú